דרכי פעולה

לארגון "אריות יהודה" מספר מטרות מרכזיות שהובילו להקמתו ומנחות את פעילותו השוטפת. בכדי להגשים מטרות אלו, מקפיד הארגון על קיום דרכי פעולה מסוימות, המפורטות בעמוד זה.

to_the_zeubim

לאחד את קהל האוהדים של בני-יהודה

איחוד קהל האוהדים הינה מטרה קשה, עד כדי בלתי ניתנת להשגה. מטבע האדם, אין זה אפשרי לרצות כל אדם ואדם השייך לאוכלוסיה כזו או אחרת. בשנים האחרונות נתגלעו חילוקי דעות רבים חלקם משמעותיים, בנוגע לעניינים שונים הקשורים למועדון, כדוגמת המעבר מאצטדיון שכונת התקווה, אצטדיונה הביתי של בני-יהודה מזה שנים, לאצטדיון בלומפילד ביפו. בעוד ועד הארגון מודע ומכיר בכך שריצוי קהל האוהדים כולו בכל נושא רלוונטי אינו אפשרי, זוהי מטרתנו לנסות ולגשר על הפערים ככל האפשר, ולאחד את הקהל במטרה המרכזית שעליה אין כל עוררין – והיא הרצון שלנו כאוהדים בהצלחת הקבוצה.

לשם השגת מטרה זו, מתכוון ארגון "אריות יהודה" להפעיל שיח ציבורי מעמיק באופן שוטף בקרב אוהדי הקבוצה ובנוגע לכל הנושאים ה"מטרידים" והגורמים לחילוקי דעות כאלה ואחרים, אם באמצעות עמוד הפייסבוק, אם באמצעות פורום רמבו – פורום ארגון האוהדים, או בכל דרך אחרת. כמו-כן, מתכוון הארגון להחזיר לאוהדי הקבוצה את חדוות העידוד שכמעט הלכה ונעלמה בשנים האחרונות, באמצעות אספקת אביזרי עידוד רבים, כתיבת שירי אוהדים ויצירת תפאורה מרשימה בזמן משחקים.

אנו מאמינים שבאמצעות החזרת המוטיבציה לקהל ודחיפת הקבוצה להצלחה, נוכל להתגבר באותו הזמן גם על הקשיים והפערים שמסביב.

להעיר אוהדים "רדומים", ובמקביל לנסות ליצור דור חדש של אוהדים

כמות הצופים המלווים את בני-יהודה למשחקיה קטנה במהלך השנים האחרונות. אמנם מצב זה קיים גם במרבית קבוצות הליגה האחרות, ומצבה של בני-יהודה בהשוואה ליתר הקבוצות הוא טוב יחסית, עדיין כמות הצופים אינה מספקת. אוהדים רבים, שבעבר היו פוקדים את יציעי האוהדים הזהובים באופן קבוע ומדי שבוע, או שנעלמו לחלוטין מן היציעים, או שמגיעים בתדירות נמוכה מאוד. בנוסף לכך, כמות "הפרצופים החדשים" ביציע נמוכה, ולא מגיעים למשחקים מספיק ילדים בגילאים קטנים, להם הפוטנציאל להפוך לאוהדים "שרופים" עם השנים.

בעוד הסיבות להיעדרות מן היציעים הינן רבות ואינן בשליטתו של ארגון "אריות יהודה", זוהי כוונתו של הארגון לבצע כל שביכולתו כדי לשפר מצב זה, ואילו במעט. יש הגורסים שהיחצ"נות הטובה ביותר לקבוצת כדורגל היא הצלחה והישגים, ועל כך לא נתווכח. באמצעות החזרת תרבות העידוד ליציעים ודחיפת הקבוצה לניצחון בכל משחק, אנו מתכוונים לקחת חלק בהצלחה של הקבוצה – שבתורה תייצר אוהדים חדשים.

כמו-כן, אנו פועלים בכדי להקל בנטל הכלכלי והפיזי על אוהדים המעוניינים להגיע למשחקים, בעיקר אוהדים מעוטי יכולת וילדים קטנים, באמצעות ארגון הסעות למשחקי החוץ של הקבוצה בחינם, חלוקת כרטיסים לאוהדים מעוטי יכולת, פעילות לצורך הנחה במחירי הכרטיסים במשחקי החוץ ולצורך קיום מבצעים במשחקי הבית של הקבוצה, מתן הנחה במחיר המנוי לחברי הארגון וכו".

לחדד את הזהות של הקהל, ביחס לאוהדים עצמם וביחס למועדון

אוהדים רבים של הקבוצה טוענים בשנים האחרונות שאיבדו את הזהות שלהם כלפי המועדון וכלפי הקהל עצמו. בעוד טיפול בסיבות עצמן הגורמות למצב זה אינו בהכרח רלוונטי או אף אפשרי, פועל הארגון למען חידוד הזהות של הקהל באמצעות פעילויות שונות ומגוונות המיועדות להחדיר גאווה בליבו של האוהד על עצם השתייכותו למשפחת האוהדים הזהובים.

פעילויות מפגש בין האוהדים וחברי הארגון, אף פעילויות חברתיות נטו שאינן בהכרח קשורות לכדורגל, משפרות את הגיבוש של האוהדים והרגשתם כחלק ממשפחה. פעילויות כגון מפגן ההזדהות עם גלעד שליט ב-15 לדצמבר 2008 ופעילות התמיכה בתושבי הדרום וחיילי צה"ל ב-9 לינואר 2009 מחדירות בקהל גאווה להשתייך לקהל בעל מודעות חברתית הפורצת מגבולות הכדורגל עצמו. יצירת תפאורה ה"מפגישה" בין הקהל לקבוצה (כדוגמת שלט "את צעדייך ילוו צבא של זהובים" ו-"כי את מה שהלב שלי בחר, אחרי כל מה שהוא עבר") ובעלת התייחסות עצמית (כדוגמת שלטים עם סמלי הארגון), כמו גם חלוקת/מכירת מוצרי ביגוד/עידוד אישיים בעלי סמלי הארגון, מחזקות את הזהות העצמית של האוהד ומשפרות את הרגשתו כחלק אינטגראלי מארגון האוהדים.

כמו-כן, פועל הארגון למחיקת הסטיגמות המיוחסות לאוהדי הקבוצה, שלא בצדק לדעתנו. סטיגמות אלה מעיבות ומסכנות את הזהות של אוהדי הקבוצה. באמצעות החדרת ערך הספורטיביות וטיפול למען מיגור האלימות ביציעים, אנו מקווים למחוק סטיגמות אלו לחלוטין.

להוקיר ולהנציח את ההיסטוריה של בני-יהודה

מועדון בני-יהודה ת"א הינו מועדון בעל היסטוריה עשירה בכדורגל הישראלי, והינו אחד מן המועדונים המרכזיים בישראל, אף שאינו נחשב מבחינה ציבורית למועדון גדול. כאוהדים של המועדון החם ביותר בכדורגל הישראלי והנצר היחיד לצבע, הססגוניות והקשר החברתי שאפיינו את הכדורגל הישראלי משך כל שנות קיומו ועד לשלהי שנות התשעים, אנו מרגישים שזוהי מחובתנו לשמר ולהוקיר את ההיסטוריה של הקבוצה.

ארגון "אריות יהודה" שמחזיק מזה שנים באנציקלופדיה ענפה ומרשימה על המועדון כולו, מתכוון גם לקיים פעילויות כגון ערבי הוקרה לשחקני עבר בכדי להוקיר ולהנציח את ההיסטוריה של המועדון. פעילויות מסוג זה אף יתרמו לחיזוק הזהות של האוהדים.

לשמש צינור תיווך בין האוהדים לקבוצה

לאוהד הממוצע אין היכולת, האפשרות או הידע כיצד ליצור קשר עם הנהלת המועדון והקבוצה. אנו מאמינים שזוהי מחויבותה של הנהלת מועדון כדורגל לשמור על קשר הדוק עם אוהדיו ולהתעדכן בהלך הרוח בקרב האוהדים על בסיס קבוע. לשם כך מקיים הארגון קשר קבוע עם הנהלת בני-יהודה, במטרה להעלות נושאים שעל סדר יומו של האוהד הכתום, העברת מידע מן האוהדים להנהלה ולהיפך.

פעילות זו עוזרת לשפר את הרגשתו של האוהד שהנהלת הקבוצה רואה בו חלק חשוב מן המערכת הנקראת "בני-יהודה תל-אביב".

ליצור קשר שיתופי עם גופים כלכליים ומסחריים למתן הנחות לחברי הארגון

באמצעות פעילות לצורך מתן הטבות לחברי הארגון וכלל האוהדים, כגון הנחה במחירי מנוי/כרטיס וכניסה חינם לנשים, כמו-גם פעילות לצורך קיום מבצעים והטבות לאוהדי הקבוצה מחוץ למגרשי הכדורגל, אנו מקווים לחזק את הקשר בין הקהל למועדון ולהגביר את ה"שמחה" בהשתייכות לארגון "אריות יהודה".

שיפור האווירה ביציעים בזמן משחקים ופעילות נרחבת למען מיגור האלימות וגילויי הגזענות

כפי שתואר קודם לכן, פועל הארגון רבות לצורך החזרת תרבות העידוד ליציעי הקבוצה ושיפור האווירה ביציעים. באמצעות יצירת תפאורה צבעונית והפקת תצוגות עידוד מרשימות, הקלה על הנטל הפיזי והכלכלי שבהגעה למשחקים (כפי שתואר קודם לכן) אנו מקווים לשפר את האווירה במשחקי הקבוצה.

בנוסף לכך, פועל הארגון לצורך מיגור האלימות והגזענות מהיציעים. בעוד אין זוהי כוונתנו לחנך אוהדים ו/או לכפות דעות, אנו מאמינים שלאלימות וגזענות אין מקום במגרשי הכדורגל. חתירה לספורטיביות ולעידוד בלתי-פוסק עוזרת להפחית בתופעות האלימות ולהתעסק במה שחשוב באמת – הצלחת הקבוצה.

Comments are closed